POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE - Închideri de terase Bacău - Rapid. Eficient. Românesc

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică privind fișierele cookies.

Stimate Utilizator,

Pentru că faci parte din comunitatea utilizatorilor societății noastre trebuie să știi că responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de datele tale personale.
În toate ţările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil  Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce  priveşte  prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).
GDPR întăreşte vechea legislaţie (Legea 677/2001 –  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date) şi o uniformizează la nivelul tuturor ţărilor din UE.

Acum, îți explicăm câteva aspecte importante:

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și legal. Astfel, prelucrăm datele personale în scopul de a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și drepturilor ce decurg din contractul cu tine. Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Orice informaţie prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terti), diseminare sau punere la dispoziţie în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea şi protejarea datelor cu caracter personal de către societatea noastră;

DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte, precum şi completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA ŞTERGEREA DATELOR / DREPTUL DE A FI UITAT – dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.;

DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII – dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale.

DREPTUL LA OPOZIŢIE – dreptul de a te opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale.

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, într-o masură semnificativă, persoanele vizate;

DREPTUL DE SESIZARE A JUSTIŢIEI SAU AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a te adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a te adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către societatea noastră,  prin:

În plus, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la office@inchiderideterase.ro, iar dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Translate »